குரு வாழ்க ! குருவே துணை !!

ஆசை அறுமின்கள் ஆசை அறுமின்கள் ஈசனோ டாயினும் ஆசை அறுமின்கள் - திருமூலர்

Friday, June 17, 2011

மெட்ரிக் பள்ளிக் கட்டணங்கள் - இணையத்தில் வெளியீடு

அதிமுக அரசு மக்கள் நலனில் அக்கரை கொண்டிருக்கிறது என்பதையும், மக்களுக்கு நன்மை செய்ய முதலமைச்சர் விரும்புகிறார் என்பதையும் சமீபத்திய நிகழ்வுகள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றன. ஒவ்வொரு பெற்றோரையும் நேரடியாகப் பாதிக்கும் இந்த தனியார் கல்வி கட்டணப் பிரச்சினையில் தமிழக அரசு உடனடியாக தலையிட்டு, தமிழகத்தின் அனைத்துக் கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் ஒரே மாதிரியான கட்டணம் விதிக்க வகை செய்ய வேண்டும். இல்லையென்றால் அறக்கட்டளை மூலம் நடத்தப்படும் கல்வி நிறுவனங்களை தமிழக அரசே ஏற்று நடத்தி, தமிழ் மக்களின் குழந்தைகளுக்கு தரமான கல்வியை வழங்க ஏதுவன செய்ய வேண்டும். அம்மா நிச்சயம் செய்வார்கள் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது.

பல டிவிக்களில் கல்விக் கட்டணத்தை முன் வைத்து, பல மாதிரியான பிரச்சினைகளை வெளியிட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அம்மா என்றால் அதிரடி என்று பெயர். நிச்சயம் அம்மா அவர்கள் நல்ல முடிவினை எடுப்பார்கள் என்று நம்பலாம்.

இதோ பள்ளிக் கல்விக் கட்டணங்களை இணையதளத்தில் வெளியிட்டு இருக்கின்றார்கள். பெற்றோர்கள் கல்விக் கட்டணங்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

0 comments:

Post a Comment

கருத்தினைப் பதிவு செய்தமைக்கு மிக்க நன்றி.