குரு வாழ்க ! குருவே துணை !!

Phone : 9600577755 - Email :covaimthangavel@gmail.com

Property Title Clearance with Survey - Contact us

For DTCP/LPA/CMDA Land & Building Plan Approvals, Survey, Construction, Farm Houses, Bulk Land Purchase/Sale

Tuesday, April 22, 2008

மொழி ஒரு பயங்கரவாதி

மாடு கத்துகிறது !
ஆடும் கத்துகிறது !
மனிதன் பேசுகிறான் !
மனிதனைக் கொன்றால
கொலை !
மிருங்கங்களைக் கொன்றால்
கொலையில்லை !
வேறுபாடு ! மொழி !

0 comments:

Post a Comment