குரு வாழ்க ! குருவே துணை !!

Property Legal Consultation||Construction||Buy-Sale Property|| Phone : 9600577755 || Email :covaimthangavel@gmail.com

Click Banner to see Properties for Sale

Tuesday, April 22, 2008

மொழி ஒரு பயங்கரவாதி

மாடு கத்துகிறது !
ஆடும் கத்துகிறது !
மனிதன் பேசுகிறான் !
மனிதனைக் கொன்றால
கொலை !
மிருங்கங்களைக் கொன்றால்
கொலையில்லை !
வேறுபாடு ! மொழி !

0 comments:

Post a Comment

கருத்தினைப் பதிவு செய்தமைக்கு மிக்க நன்றி.