குரு வாழ்க ! குருவே துணை !!

Tuesday, April 22, 2008

மொழி ஒரு பயங்கரவாதி

மாடு கத்துகிறது !
ஆடும் கத்துகிறது !
மனிதன் பேசுகிறான் !
மனிதனைக் கொன்றால
கொலை !
மிருங்கங்களைக் கொன்றால்
கொலையில்லை !
வேறுபாடு ! மொழி !

0 comments:

Post a Comment

கருத்தினைப் பதிவு செய்தமைக்கு மிக்க நன்றி.