குரு வாழ்க ! குருவே துணை !!

Property Legal Consultation||Construction||Buy-Sale Property|| Phone : 9600577755 || Email :covaimthangavel@gmail.com

Click Banner to see Properties for Sale

Tuesday, April 22, 2008

தங்கவேல் மாணிக்கதேவர்

கணிப்பொறியில் பட்டம். இலக்கியத்தில் சற்று ஈடுபாடு. நட்பில் விருப்பம். அன்புதான் உலகம் என்று நினைப்பவன்.

1 comments:

இரா. வசந்த குமார். said...
This comment has been removed by a blog administrator.

Post a Comment

கருத்தினைப் பதிவு செய்தமைக்கு மிக்க நன்றி.