குரு வாழ்க ! குருவே துணை !!

அழைக்க : 9600577755 - இமெயில் : covaimthangavel@gmail.com

பத்திரப்பதிவு, லீகல் ஒப்பீனியன், சர்வே, பட்டா மாற்றம், மனை, கட்டிட அனுமதிகள்

துல்லியமான பத்திரப்பதிவு, லீகல் ஒப்பீனியன், பட்டா மாற்றம், டிஜிட்டல் சர்வே, மனை-கட்டிட அனுமதிகள், பள்ளி-கல்லூரி அனுமதிகள், தடையின்மைச் சான்றுகள், சாலைகள் மற்றும் அனைத்து பணிகளும் ஓரிடத்தில் இருந்து பெறலாம். சொத்து தொடர்பான வழக்குகளுக்கு சரியான தீர்வு என்ன என்பதன் ஆலோசனைகள் மற்றும் இதர ஆலோசனைகளுக்கு அணுகலாம்.

Wednesday, April 30, 2008

தலைப்பில்லா கவிதையின் தலைப்பு

என் நண்பர் குருவிற்காக எழுதிய தலைப்பில்லாத கவிதையின் தலைப்பு : அன்பு

உலகில் எந்தப் பிரதிபலனும் இல்லாமல், எவரின் மீதும் காட்டக்கூடியது - அன்பு.
அன்பே கடவுள் என்பது அனைத்து மதத்திலும் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது.

மனிதனுக்கு ஞாபக மறதி அதிகமாதலால் சண்டையும், சச்சரவும், கொலையும், கொள்ளையும் நடத்தப்படுகிறது..

ஏன் இந்தக் கொலை, கொள்ளை என்பதற்கு மிகவும் ஆதாரபூர்வமான ஒரு சிறுகதை விரைவில் எழுதுவேன்.