குரு வாழ்க ! குருவே துணை !!

Friday, April 29, 2022

நிலம் (96) - நில உச்ச வரம்புச் சட்டம் தமிழ் நாட்டில் உள்ளதா?

எவரும் நம்ப மாட்டார்கள். சொன்னாலும் கேட்கமாட்டார்கள். ஜாக்கிரதையாக இருங்களேன் என்றால் கேட்கவே கேட்க மாட்டேன் என்கிறார்கள். 

தமிழகத்தில் நில உச்ச வரம்புச் சட்டமாவது ஒன்றாவது என்று என்னை நக்கலுடன் பார்ப்பார்கள்.

1962ம் ஆண்டு நிலச் சீர்திருத்த சட்டம் முன்பு (தமிழ் நாடு சட்டம் 58, 1861) அதாவது உச்ச வரம்புச் சட்டத்தின் 12 மற்றும் 14வது பிரிவின் கீழ் அரசு தானாகவே எவரிடமாவது உச்ச வரம்புக்கு மேல் நிலம் இருப்பின் அரசு நிலமாக மாற்றி விடும். 

சமீபத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவம் பற்றிப் பார்க்கலாம்.

நிலத்தைக் கிரையம் செய்து விட்டு லீகல் பார்க்க வந்தவர் தந்த ஆவணத்தைப் பார்த்த போது எங்கேயோ பார்த்த அரசு உத்தரவு போல இருக்கிறதே என்று நினைவில் வர ஆய்வு செய்து சொல்கிறேன் என்றுச் சொல்லி அனுப்பி விட்டேன். 

அவரின் நிலம் உச்சவரம்புச் சட்டத்துக்கு உட்பட்டதா? இல்லையா? அந்த இடம் கோவையில் எங்கே உள்ளது என்பது பற்றி விரைவில் பார்க்கலாம்.


0 comments:

Post a Comment

கருத்தினைப் பதிவு செய்தமைக்கு மிக்க நன்றி.