குரு வாழ்க ! குருவே துணை !!

Saturday, September 17, 2022

நீதி கொல்லப்பட்ட நாள் 15.09.2022

நீதி கொல்லப்பட்ட  நாள் 15.09.2022

பார்ப்பனியத்தால் இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் கொல்லப்பட்டது. 

சுயநலத்தால் கொல்லப்பட்டது. 

அதிகாரத்தால் கொல்லப்பட்டது. 

அடக்குமுறையால் கொல்லப்பட்டது. 

தனி சாதியத்தால் கொல்லப்பட்டது. 

வன்மத்தால் கொல்லப்பட்டது. 

இந்தியாவின் ஆன்மா கொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

அரசியலமைப்புச் சட்டம் மீறப்பட்டு நீதி சாதியின் காலில் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது.

நீதிமான்கள் தூங்குகின்றார்கள். சாதியின் முன்னாலே மெய், வாய் பொத்தி கூழைக்கும்பிடு போடுகிறார்கள்.

நீதி தேவதை கற்பழிக்கப்பட்டிருக்கிறாள்.

இந்தியர்களான நாம் வேடிக்கை பார்ப்போம். இனியும் வேடிக்கைப் பார்ப்போம்.  

ஆட்டு மந்தைகளான நாம் வேடிக்கைப் பார்ப்போம். 

0 comments:

Post a Comment

கருத்தினைப் பதிவு செய்தமைக்கு மிக்க நன்றி.