குரு வாழ்க ! குருவே துணை !!

Wednesday, November 24, 2021

ஊழலை பாஜக அரசு ஒழித்து விட்டதா?

ஊழல் என்றால் என்ன? அதனை எப்படி நிகழ்த்துகிறார்கள்? 

ஜிடிபி, இன்ஃப்ளேசன் ஆகியவற்றை அரசு எப்படி கையாளுகிறது? வேலைவாய்ப்புக்கும் மேற்கண்டவற்றுக்குமான தொடர்பு என்ன என்பது பற்றிய எனக்குத் தெரிந்த தெளிவான விளக்கம். 

இப்படி ஒரு சில சுருக் நறுக் விளக்கத்தைப் படிக்க வேண்டுமெனில் என்னுடன் இணைந்திருங்கள்.

விரைவில் எழுதுகிறேன்.


0 comments:

Post a Comment

கருத்தினைப் பதிவு செய்தமைக்கு மிக்க நன்றி.