குரு வாழ்க ! குருவே துணை !!

அழைக்க : 9600577755 - இமெயில் : covaimthangavel@gmail.com

Saturday, February 25, 2012

மகளுக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்

 ப்ரிய மகளுக்கு !

இன்று பிறந்த நாள் காணும் உனக்கு உன் பெரியப்பாவின் அன்பும், ஆசீர்வாதமும்.
- ப்ரியங்களுடன் கோவை எம் தங்கவேல்

2 comments:

Post a Comment